lock till tunna durabin 60 liter

lock till tunna durabin 60 liter