Priser
Alla priser är exkl. moms om inget annat anges.

Leveranser
Eventuell fraktkostnad tillkommer vid utcheckning av varukorgen. Minimifrakten är 129 kr. Normalt levereras era varor tryggt och säkert av DSV eller Schenker inom 3-5 dagar (ej lördag, söndag samt andra helgdagar). Tillägg som inbärning av gods, avisering etc. debiteras enligt transportörens taxa.

Meddela era leveransbehov vid utcheckning eller kontakta kundservice direkt efter beställning.
Avgifter för emballage kan förekomma i vissa fall om godset kräver detta.

Leveranser till privatpersoner skickas med Schenker Privpak alternativt DHL Servicepoint till närmaste utlämningsställe.

Notera: Vi inför nya tider för adminstrationen, vilket innebär öppet 09:00-16:00 under Tisdagar, Onsdagar & Torsdagar. 

Betalningsalternativ

Kortbetalning via Stripe. Betalning sker enkelt och säkert. Stripe håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar. Alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secureteknik.

Faktura. Företag och organisationer erbjuds att betala mot faktura, 20 dagar netto efter sedvanlig kreditkontroll.

Nu går det även att betala med kort vid avhämtning från vårt lager! Vi använder kortbetalning via iZettle! 

Avgifter
Vi redovisar priser exklusive moms. Inga övriga skatter eller avgifter (förutom frakt) tillkommer vid beställning om ej annat specificeras.

Transportskador och returer.

Vid synliga transportskador skall det alltid noteras på fraktsedel eller handenhet innan signering. Dolda transportskador skall meddelas Hega inom sju (7) dagar efter mottagandet av vara/varor. Meddela alltid Hega vid transportskador.

Att returnera en vara som inte håller vad den lovar är en självklarhet. Bara det sker inom 30 dagar  efter mottagandet. Naturligtvis ska produkten vara oanvänd och originalemballage finnas kvar. Returer gäller inte måttbeställda produkter eller produkter anskaffade utanför ordinarie sortiment. Returfrakten står ni själva för. Meddela alltid Hega innan ni returnerar något.

Återbetalningar
En eventuell återbetalning görs till ditt bankkonto, person- konto eller bankgirokonto. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Ångerrätt och öppet köp i 14 dagar (privatpersoner)
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som privatkund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, förstörd eller skadad. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av Ångerrätt och öppet köp. Vi förbehåller oss rätten att göra avdrag för använd/ öppnad vara. Vid retur måste kvitto eller kopia på denna medfölja. Kontakt med oss måste ha skett innan retur. Vi förbehåller oss rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera självkostnadspris för de saknade delarna. Vi förbehåller oss rätten att i de fall returen skett felaktig dvs kvitto saknas eller kontakt ej tagen avstå från återbetalning av varans värde. Vi kommer ej lösa ut paket mot postförskott.

Reklamation (privatpersoner)
Enligt Konsumentköplagen har du som privatkund reklamationsrätt i 3 år efter det att du har tagit emot varan. Vi tillämpar konsumentköplagens reklamationsrätt. OBS! Ni måste behålla kvittot för att utnyttja reklamationsrätten samt att produkten måste vara i obruten förpackning. Skulle varan vara skadad eller felexpedierad (obruten förpackning) när den anländer så åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan. Synligt fel: Anmäls direkt till ombud eller fraktföraren vid mottagandet av varan. Dolt fel: Anmäls till oss inom 7 dagar från mottagandet av varan. En produkt som vi har konstaterat att den är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut. Vid giltigt returärende betalar vi returfrakten. Om du beställt fler varor än den du returnerat betalar vi dock inte tillbaka hela fraktkostnaden. För felaktigt returnerad vara utgår ingen ersättning för varken vara eller returkostnader, ej heller får kunden tillbaka varan utan att erlägga ny fraktkostnad. Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer.

Sekretess och säkerhet personuppgifter
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få din information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall oss.

Leveransförsening
Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Övrigt.

Vi förbehåller oss för eventuella tryckfel. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

INTEGRITETSPOLICY

På Hega Materialhantering värdesätter vi ditt förtroende. Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför öppna med hur vi samlar in, behandlar och använder den data som sparas hos oss. Här beskriver vi vår integritetspolicy. .

Vår integritetspolicy utgår från gällande lagar och riktlinjer för datahantering. Som en digital aktör är det viktigt för oss att berätta om vårt arbetssätt som gör att vi kan leverera värde till dig som kund.

DINA RÄTTIGHETER

Vi arbetar enligt EU:s dataskyddslag GDPR (General Data Protection Regulation) som sedan den 25 maj 2018 ersatt den svenska personuppgiftslagen. Lagen innebär ett flertal rättigheter för dig som kund, som exempelvis rätt att begära tillgång till dina sparade uppgifter och begränsa dess behandling.

Hos oss är kundupplevelsen i fokus och vi strävar ständigt efter att överträffa dina förväntningar. Sparade personuppgifter bidrar till att vi kan leverera träffsäker kundservice och fullfölja våra åtaganden mot dig på bästa sätt. Läs vidare för att ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som kund.

VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Användningsområde

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi behandlar den information du delgivit oss för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Det innebär att Hega Materialhantering kan komma att använda sparade personuppgifter för att kunna:

– tillhandahålla varor och tjänster
– vårda kundrelationer
– hantera förfrågningar
– kommunicera erbjudanden
– genomföra kundundersökningar och utvärderingar
– utveckla våra system och tjänster

Den typ av uppgifter som främst hanteras är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi sparar supportärenden och övrig kommunikation som sker på vår webbplats via våra erbjudna kontaktsätt, orderhistorik samt den trafikinformation som levereras av din webbläsare.

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER

Så samlar vi in informationen

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du skapar ett kundkonto hos oss, lägger en beställning i butiken eller kontaktar oss. Informationsinsamling sker även automatiskt när du besöker vår webbplats, klickar på annonser eller innehåll då information skickas till oss från din använda enhet. Informationen kan endast knytas till dig personligen om du loggar in på ditt kundkonto, lägger en beställning eller kontaktar oss via vår webbplats.

MOTTAGARE VI DELAR INFORMATION MED

Fullföljande av åtagande

Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och delar endast personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden. Det innebär att vi delar relevanta angivna uppgifter med våra leverantörer, fraktbolag och betalningsmottagare för att din beställning ska kunna levereras. I samband med eventuellt kundsupportärende kan det bli aktuellt att delge relevant information till vår plattformsleverantör där all vår kundkommunikation äger rum.

SÅ LÄNGE SPARAS INFORMATIONEN

För kundnyttan

Dina personuppgifter sparas så länge som du är kund hos Hega Materialhantering och innehar ett kundkonto samt för den tid därefter som vi har en laglig grund för vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter.

DINA RÄTTIGHETER SOM KUND

Enligt dataskyddslagen har du ett antal rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina sparade uppgifter, begära rättelse om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, återkalla samtycke om fortsatt användande av sedan tidigare sparade uppgifter och motsätta dig användning i samband med kommunikation med marknadsföringsändamål.

Som kund har du även rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, dock kan detta medföra att vi inte kan uppfylla eventuella skyldigheter gentemot dig som kund. Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerar format (dataportabilietet) vilket endast omfattar de uppgifter du själv har tillhandahållit oss.

Kontakt oss på info@hega.se om du vill veta mer.